"Тракия и Древният свят - колекция Васил Божков"

Във връзка с едноименната изложба беше публикуван научен каталог на експонатите.

„Местният стил” в тракийската торевтика е представен във всичките си предметни форми. Едни от най-интересните образци са ритоните, датирани от VI до I в.пр.Хр., които представят развитието на тази форма през древността.

"Спасените богатства на Древна Тракия от колекция „Васил Божков"

През април 2009 г. е издаден каталог за изложбата "Спасените богатства на Древна Тракия от "Колекция Васил Божков"", проведена в Москва.
В богато илюстрираното, с повече от 400  цветни фотоса, издание са включени всички паметниците от изложбата.

"Великолепието на България"

В началото на 2007 г. е издаден каталог във връзка с изложбата "Великолепието на България".
Тя се проведе в Европейския парламент в Брюксел в рамките на отбелязването на присъединяването на България към Европейския съюз.

Каталог на Колекция "Васил Божков"

През 2005 г. е издаден каталог на "Колекция Васил Божков", която е една от най-богатите и добре съхранени частни колекции на античното изкуство