"Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков"

Изложбата "Тракия и Древният свят  XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков" беше открита в залите на Националния исторически музей на 21.03.2011 г. Тя е организирана от Фондация „Тракия”, Националния исторически музей и Съюза на колекционерите в България. Куратор на изложбата е проф. д.и.н. Иван Маразов. Той е и автор на публикувания научен каталог  за изложбата.

 

В изложбата "Тракия и Древният свят  XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков" за първи път се показват пред публика  уникални произведения на древната  тракийска  торевтика. Известно е, че колекция Васил Божков е една от значимите световни колекции на древни ювелирни предмети. За изложбата са подбрани над  230  прекрасни образци на древното тракийско изкуство. Показаното в нея  е изненада както  за познавачите  и изследователите на тракийската култура и изкуство, така и  за любителите на древността.

 

Изложбата "Тракия и Древният свят  XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков" включва над 230 експонати, като най-ранните  от тях са бронзови оръжия от  II хил. пр. Хр.  Вниманието на посетителите на изложбата  привличат два сребърни съда, във формата на „похлупаци”, подобни на тези от Вълчитрънското съкровище. Те са едно ново  доказателство за  торевтика от високо качество в Тракия още от края на бронзовата епоха. От друга страна тези предмети поставят още въпроси на изследователите както за функциите на самите предмети, така и за тяхното участие в религиозните обреди и ритуали.

 

Колекцията съдържа всички предметни форми, характерни за изкуството на Тракия от периода V – I в. пр. Хр. Много от тях  може да се видят в изложбата. Експонирани  са над десет  изключителни творения на древното изкуство - сребърни  ритони с позлата  и  протомета на лъв, овен, кон, козел, змия, теле, съвършенно моделирани през периода V – IV в. пр. Хр.  За учените  не само ритоните, но  и останалите произведения на древното изкуство разкриват нови недокосвани до сега страни и проблеми на тракийската древност като цяло и в частност тракийската торевтика и изкуство от  II -  I хил. пр. Хр. Многобройни  и разнообразни са новите  доказателства за развитието на тракийската религия през посочения период.

 

В колекция Васил Божков се пазят и няколко ритона, с произход от ареала на древноперсийското изкуство. Те се показват за първи път. Още преди много години  бе  публикувана хипотезата за близостта между тракийското и ахеменидското изкуство. Днес това може да се види в изложбата.

 

Върху една сребърна фиала, както и при бронзовата ситула (кофа) са изобразени сцени от битката между мъжете – воини и амазонките, върху друг съд е  гравирана  сцена с два варианта на мита за хубавата Елена.

 

Траките не създават своя писменост, но в торевтиката развиват „езика” на пластиката и символите и така  научаваме за тяхната култура, религия и изкуство.

 

Тези  съдове от царски трапези – ритони, фиали, киликси и кантароси, хидрии, амфори и кани; оръжия и конски амуниции и други  са достигнали до колекция Васил Божков в едно незавидно състояние на запазеност и само благодарение на умелата реставраторска работа на екипа под ръководството на проф.  д-р Веселина Инкова се появяват в своя  нов истински блясък. За първи път в изложбите, организирани от Фондация „Тракия’  е показан целият сложен процес на  изследване, консервация и реставрация на древни артефакти  в тринадесет  цветни постери.

 

Изложбата въздейства и чисто естетически и човек се пита, дали технологичните достижения на модерния свят превъзхождат „варварското” изкуство на древните народи, което не престава да впечатлява със съвършенството си в продължение на три хилядолетия.

 

Къде се намира?