Международна научна коференция "Златото на траките: мит и реалност"

В рамките на програмата по откриването на изложбата „Спасените богатства на древна Тракия от колекция „Васил Божков” е организирана международна конференция „Златото на траките: мит и реалност”.

„Имало едно време...”

През периода 2008-2009 г. Фондацията организира и подготвя предаването с културно-историческа насоченост „Имало едно време...”, излъчвано по елевизия „7 дни”.

Фондация "Тракия" подпомага експедиция "ТЕМП" - II

Фондация „Тракия” подпомага работата на експедиция ТЕМП и през 2008 г. Археолозите изследват отново тракийските могилни некрополи на територията на община Сливен.

Фондация "Тракия" подпомага експедиция "ТЕМП" - I

През 2007 г. Фондация „Тракия” бе основен спонсор на археологическите проучвания на застрашени от иманярско разрушаване тракийски могилни некрополи в Сливенския регион.

Археологическо проучване на античния Абритус

През лятото на 2007 г. Фондация „Тракия” спонсорира на археологическите разкопки на античния град Абритус (дн. Раздград), проведени от РИМ Разград с участието на ученици от Националната гимназия за древни езици и култури.

Проект „Великолепието на Армира”

През периода 2006-2008 г. Фондацията е партньор на общините Ивайловград и Кипринос по проекта „Великолепието на Армира”, осъществен в рамките на програма ФАР, трансгранично сътрудничество на ЕС.

Писмените традиции на Балканите ІХ – ХІХ в. - ръкописи от сбирката на Центъра "Дуйчев"

През 2006 г. съорганизира и спонсорира изложбата „Писмените традиции на Балканите, IX-XIX в.”, която включва славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”.

Цялостно пространствено обновяване и оформление на експозицията на Историческия музей в гр. Асеновград

През 2005-2006 г. Фондацията подпомага, финансово и логистично, Община Асеновград при осъществяването на проекта за цялостно пространствено обновяване на постоянната експозиция на Историческия музей в град Асеновград.

Организиране и финансиране на проекта "С уважение към движещите сили"

През месец ноември 2005 г. участва като съорганизатор и основен спонсор на проекта „С уважение към движещите сили” на художника Георги Донов.

Подпомагане на археологическото проучване на римския град Улпия Ескус

През 2005 г. Фондацията подпомага археологическите разкопки на римския град Улпия Ескус, на територията на днешното село Гиген, община Гулянци.